תנאי שימוש

להלן תנאי השירות, חובה לקרוא לפני השימוש בכל אחד משרותי החברה, אי ידיעת התנאים אינה פוטרת מאכיפתם.

* הסעיפים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחסים לשני המינים
כאחד.

1. תשלומים וחיובים
1.1 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ תעדכן את הלקוח כ7 ימים לפני תפוגת שירות בחשבונו, באמצעות הדוא"ל, ולבחירתו באמצעות SMS.
1.2 מחירי המוצרים אותם אנו מספקים מוצגים באתרינו, ועשויים להשתנות מפעם לפעם לשיקול דעת החברה, ללא כל התראה מראש.
1.3 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ מתחייבת לפרטיות הלקוח ופרטי החיובים ואמצעי התשלום השמורים במערכת לא יועברו לאף גורם חיצוני אחר ללא אישור במפורש מהלקוח.
1.4 במקרי עיכוב בתשלום עבור השירותים, רשאית החברה להקפיא בכל שלב את השירות שפג תוקפו , וכחלוף 5 ימים ממועד התפוגה - רשאית החברה להסיר את החשבון יחד עם כל הנתונים האישיים ללא כל התראה מראש.

2. אספקת השירות
2.1 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ מתחייבת לספק את השירות תוך 48 שעות ממעמד התשלום עבור שרותי אחסון אתרים, ריסלרים ושרתים וירטואלים, במקרה של איחור באספקת השירות יהיה רשאי הלקוח לדרוש החזר וביטול עבור ההזמנה.

2.2 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ מתחייבת לספק שרתים יעודיים בהתאם לזמינות במלאי וזאת עד 10 ימי עסקים ממועד התשלום, במקרה של איחור באספקת השירות תפצה דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ את הלקוח בדרך שהיא תראה לנכון.
2.3 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ מתחייבת לספק שרותי מרכזיות טלפון וחבילות SMS תוך 72 שעות, במקרה של איחור באספקת השירות יהיה ראשי הלקוח לדרוש החזר וביטול עבור ההזמנה.
2.4 זמן אספקה עבור שירותים אינטרנטים אחרים אשר לא צויינו בתנאי השירות ואינם צויינו בדפי האתר, יסופקו עד 10 ימי עסקים ממועד התשלום עבורם.

3. תוכן לא חוקי
3.1 העלאה או שימוש בכל תוכן המוגן בזכויות יוצרים על גבי כל אחד משרותי החברה, או התשתיות שלה ללא אישור בעל הזכויות אסורה בהחלט, ועשויה להוביל להקפאת החשבון ואף מחיקתו מיידית ללא כל התראה מראש.
3.2 תוכניות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות או כל חומר אחר המזוהה עם כת השטן, אלילים, תוכנות פיראטיות, תכוניות לניטרול הגנות וסיסמאות בתוכנות וכל חומר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור לשימוש בכל אופן ובכל צורה על גבי אחד משרותי החברה או התשתיות שלה.
3.2 קבצים בעלי תוכן פוגעני, גזעני, תוכן העשוי לפגוע באופן ישיר בבעל עסק או אדם פרטי, וכל חומר כזה או אחר עשוי להימחק ללא התראה מוקדמת, ועשוי להוביל להקפאת החשבון מיידית ללא כל התראה מראש.
3.3 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ אינה מאפשרת שימוש בכל
חומר פונוגרפי מכל סוג שהוא. חשבון בו ימצא כל תוכן הקשור באופן ישיר או עקיף לחומרים מסוג זה יוביל להפקאה מיידית, ואף מחיקתו לצמיתות ללא התראה מראש.

4. גיבויים
4.1 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ מספקת שירות גיבוי מקומי בלבד ללא עלות עבור שרותי אחסון אתרים, וריסלרים בלבד.
4.2 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ אינה מתחייבת לזמינות הגיבויים שיבוצעו עבור חבילות אחסון אתרים וריסלרים, וממליצה ללקוחותיה לדאוג באופן אישי לגיבוי הנתונים שלו או לחילופין לרכוש שירות גיבוי חיצוני נלווה.
4.3 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ אינה אחראית לכל אובדן, או נזק שיגרם כתוצאה מפגם באחד או יותר מקבצי הגיבוי, וממליצה ללקוח לשמור מפעם לפעם גיבוי מקומי במחשבו האישי בנוסף.
4.3 לקוח שמתנתק מאחד או יותר משרותי דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ יהיה רשאי לקבל את גיבוי הנתונים עבור היום האחרון אשר השירות היה זמין, בתנאי שהודיע על כוונתו לא לחדש את השירות עד 72 שעות ממועד סיום השירות, אך לא בהכרח יקבל גישה עצמאית לשירות.
*
* סעיף זה מתייחס עבור שרות אחסון אתרים וריסלרים. על שאר שרותי החברה, חלה אחריות בלעדית על הלקוח לשמור את המידע או הגיבויים שלו עצמאית לפני תום תקופת השירות.

5. מערכות / תוכנות וישומיים ללא רישיון
5.1 מערכת/תוכנה או ישום כלשהו שתימצא ללא רישיון באחד משרותי החברה אותו רכש הלקוח עשויה להוביל להקפאת השירות באופן מיידי ללא התראה מראש.
5.2 אתר שיועלה לאחד משרותי החברה המכיל עיצוב ללא רשיון או אישור מבעל זכויות היוצרים ב
תוקף עשוי להוביל להקפאת השירות באופן מיידי ללא התראה מראש.
5.3
במקרה של תלונה מספקית תוכנה / מערכת / עיצוב, החברה מתחייבת לבצע בדיקה ובירור מול הלקוח, ועשויה להקפיא את השירות עד תום הלכי הבירור.

6. פרסומות דוא"ל/SPAM
6.1 חל איסור לשלוח הודעות מסוג ספאם (דואר בהפצה המונית) לכתובות דוא"ל שלא אישרו לקבל דוא"ל מסוג זה.
6.2 חל איסור לשלוח הודעות SMS או כל הודעה מסוג כזה או אחר שאינה באישור מקבל ההודעה באמצעות כל אחד משרותי החברה.
6.2 במקרה של שליחת דואר זבל מכל סוג שהוא, מחובת החברה להשעות את אותו חשבון בהתאם לדרישת החוק עד לבירור מול הלקוח.
6.3 במקרה של תלונה על קבלת הודעות דואר זבל, חשבון הלקוח יושעה עד לבירור הנושא ואף עשוי להוביל למחיקת הנתונים מאותו חשבון ללא כל התראה מראש.

7. תעבורת נתונים
7.1 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ תאפשר ללקוח תעבורת נתונים בהתאם לפירוט המופיע בחבילות השונות באתר החברה.
7.2 תעבורת הנתונים מוגבלת ומתייחסת למסמכים וקבצים סטנדרטים כגון: html, asp, php, jpeg, gif, php, cgi, pl ,zip, mp3, mpeg, exe, rar, rm וכדומה.
7.3 בקשה לחריגה מנפח התעבורה המוקצה לחבילה אותה רכש הלקוח תישקל באופן חד צדדי על ידי החברה.
7.4 במקרה בו החליטה החברה לאשר חריגה מנפח התעבורה, זו תתומחר בנפרד, ובהתאם להחלטת החברה באופן בלעדי.
7.5 ללקוח אשר ינצל את משאבי השרת באופן חריג שאינו מוגדר כ"סביר" תינתן האפשרות לתשלום עבור החריגה, או לחילופין יוצע שדרוג לחבילה רחבה יותר או מעבר לשירות התואם את דרישות הלקוח, אחרת שירותו יוקפא.

7.6 לדבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ ניתנת הסמכות הבלעדית להחליט מתי לפנות ללקוח בגין חריגות שביצע חשבונו, והלקוח יקבל הודעה על כך לפחות 24 שעות מראש.
7.7 למען הסר ספק, לדבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ שיקול דעת בלעדי להחליט מהו ניצול משאבים חריג בחשבון.

8. תוכניות CGI / PHP / ASP
8.1 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ תאפשר ללקוח שימוש בתוכניות או סקריפטים מסוג asp, php, cgi, בהתאם לסוג השירות או החבילה אותה רכש הלקוח.
8.2 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ לא תאפשר ניצול מירבי של משאבי שרת, אשר עלול לפגוע או יפגע בתפקוד השרתים ו/או אתרי לקוחות אחרים, ושומרת לעצמה את הזכות להגביל חשבון שמהווה ניצול שכזה.
8.3 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ לא תאפשר הרצת בוטים זדוניים או כל ישום כזה או אחר שעשוי להוות מפגע לגורם אחר.

9. מבצעים.
9.1 קיים כפל במבצעים המוצעים על ידי דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ, אלה אם נאמר אחרת בעת פרסום המבצע.
9.2 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ רשאית להפסיק כל מבצע בכל שלב על פי שיקול דעתה הבלעדי.
9.3 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ רשאית לשלול זכות של לקוח מהשתתפות במבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי.

10. השעיה/ביטול חשבון
10.1 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ שומרת על הזכות להשעות/לבטל חשבון לקוח לפי שיקול דעתה הבלעדי.
10.2 במקרה של ביטול שירות החברה תספק התראה מראש ללקוח, ותינתן האפשרות להוריד את המידע האישי בהתאם לתנאי השירות.
10.3 הלקוח הינו רשאי לבקש ביטול עבור כל שירות למעט דומיינים, ומרכזייות טלפון IP בתום כל תקופת שירות, או לפניה בהתאם לשיקול דעת החברה, אך לא בהכרח יינתן החסר כספי מכל סוג שהוא.

11. שיתוף פעולה עם שלטונות החוק
ידוע ומוסכם עלי כי דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ תשתף פעולה עם שלטונות החוק לצורך אכיפה ו/או בדיקת חשדות בדבר פעילויות בלתי חוקיות
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, העברה ו/או שימושים בלתי חוקיים בקניינים רוחניים, משלוח או העברת דואר אלקטרוני המכיל
איומים בלתי חוקיים ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת מכל סוג שהוא.
בהתאם לזאת דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע אישי ונתונים מכל סוג שהוא לשלטונות החוק
בהתאם לדרישתם.

12. שמות מתחם
12.1 כל שמות המתחם יסופקו עד 72 שעות מקבלת אישור התשלום וירכשו עבור הלקוח ואף יועברו לחשבון הלקוח במידה וירצה בכך.
12.2 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ רשאית לשמור את הזכות לקנות את שם המתחם מכל ספקית שהיא תמצא לנכון ללא הודעה מראש ללקוח.

12.3 במידה וספק הדומיינים ידרוש תשלום עבור העברת שם המתחם לחשבונו, תשלום זה יחול במלואו על הלקוח.

13. הסרת אחריות.
13.1 על דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ לא תחול כל אחריות לנזק אם/וכאשר ייגרם לנוטל השירות ומכל סיבה שהיא. כמו כן, על דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיקובים בשליחת המידע, ו/או הגעת מידע שלא ליעדו, ו/או כשל פנימי, ו/או טעויות של הלקוח.
13.2 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ בשום דרך לאחוזי רציפות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או בכל אחד ממחשבי החברה הקשורים עימה בפעילותה. הלקוח אחראי לגיבוי תמידי של הקבצים המצויים תחת חשבונו, גם במקרה שרכש שירות גיבוי.
13.3 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא.
13.4 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות הלקוח הממוקמים על שרתי דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ, גם במקרה ורכש שירות אבטחה.
13.5 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ אינה אחראית ללקוחותיה או לצד ג' כתוצאה מכל סיבה היכולה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך.
13.6 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ אינה אחראית על תוכן לא חוקי שהועלה על ידי לקוחותיה, אחריות על תוכן לא חוקי שהועלה לשרתי החברה מוטלת על הלקוח בלבד.
13.7 על החברה לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותי האינטרנט אותם היא מספקת, למרות שהיא תבצע כל שביכולתה לצורך הענקת שירותים על הצד הטוב ביותר ול- 99% זמינות שרתים ומעלה.

13. מדיניות החזרת שירותים בהתאם לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראל
13.1 בכל תשלום שהוא יקבל הלקוח את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט.
13.2 היה ויבצע הלקוח תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה הלקוח בעבור תשלום זה זיכוי מלא.
13.3 הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 72 שעות מיום ביצוע התשלום ולקבל החזר כספי יחסי, למעט עמלת ביטול עסקה שתחול על הלקוח בהתאם להחלטת החברה.
13.4 הלקוח יהיה רשאי לבקש החזר כספי במידה והסיבה לביטול העסקה היא עקב תקלה/פגם כלשהו במוצר כתוצאה מכשל החברה, שלא נמצא עבורו פיתרון.

14. חשבון לקוח ב-WebDomain
14.1 בעת ההרשמה ל-WebDomain הינך מסכים לקבל הודעות פרסומיות אודות מבצעים כאלו ואחרים באמצעות דוא"ל, SMS או כל אמצעי תקשורת אחר שסופק בהליך ההרשמה.
14.2 תינתן האפשרות בכל שלב להפסיק קבלת כל מידע פרסומי כזה או אחר באמצעות חשבון הלקוח באתר.

15. מערכת ניטור אתרים
15.1 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ אינה מתחייבת לדיוק המידע הנמסר ממערכת הניטור אותה היא מספקת.
15.2 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ מציעה קבלת התראות באמצעות מייל/SMS במקרים בהם זוהתה תקלה, אך אינה מתחייבת לספק התראות אלו בכל שלב.
15.3 נכון ל20.12.2015 השירות מוצע ללא תשלום ללקוחות כל החברות, דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השירות ואף לבטל את השירות בכל שלב.
15.4 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שימוש בנתונים הנאספים באמצעות שירות הניטור על מנת להציע למשתמשים שירותים נוספים נוספים מעת לעת.

16. שירות הודעות SMS בתפוצה
16.1 חישוב אורך הודעות טקסט מתבצע על פי מגבלות הטכנלוגיות של השירות, כאשר אורך הודעה אחת מקסימלית בעברית הינה עד 70 תווים, כאשר אורך ההודעה ארוך מ70 תווים, ההודעה תפוצל ותחושב לפי 67 תווים לכל הודעה.
16.2 לא ניתן לבטל שליחת הודעה שכבר בוצעה בשום שלב, גם אם תתגלה טעות בתוכן ההודעה/נמען/מספר השולח האחריות בגין החיוב תיפול על הלקוח בלבד.
16.3 הודעות שלא הגיעו ליעדן עקב מספר שגוי/מכשיר לא תומך או כל סיבה כזו או אחרת הינה באחריות הלקוח בלבד והחיוב יתבצע גם אם ההודעה לא נמסרה ליעד.
16.4 אין אנו אחראים על עיקוב בהגעת ההודעה ליעד מכל סיבה שהיא.
16.5 על הלקוח תחול אחריות בלעדית על תוכן ההודעות והנמענים, מידע זה לא יועבר לאף גורם צד שלישי מצד העסק.
16.6 במקרה בו יתקבל דיווח על הודעות זבל הנשלחות באמצעות השירות, דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ תשקול להשעות ואף לבטל לחלוטין את השירות עבור אותו לקוח ללא החזר כספי, ותעביר את המידע לשלטונות החוק במידת הצורך.
16.7 במקרה של חוסר שימוש מצד הלקוח בשירות הודעות SMS בתפוצה במשך של 6 חודשים רציפים, רשאית חברת דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ לבטל שירות זה ללקוח על דעת עצמה, מבלי ליידע את הלקוח ומבלי שיהיו ללקוח כל טענות כלפי החברה.

17. שרתים ואחסון מוגן DDOS
17.1 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ מתחייבת לספק הגנות DDOS עבור החבילות עליהן צויין הדבר במפורש בלבד.
17.2 דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ מתחייבת לספק את מיטב ההגנות עבור הלקוח, אך אינה מתחייבת ל100% הגנה בשום שלב.

18. תעודות SSL מתנה
18.1 תעודות SSL חוקיות בסיסיות יסופקו ללא תשלום לרוכשים כל אחת מהחבילות המציעות את השירות, למרות האמור חברת דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט שלא לספק תעודות אלו בכל שלב.
18.2 תעודות ה-SSL המוצעות מתנה יונפקו על ידי Lets Encrypt בלבד, וללקוח לא תיהיה כל טענה או דרישה בעניין זה.

19. חבילות "ניהול מלא" וחבילות "ניהול בסיסי"
19.1 החבילות המצוינות באתר החברה מחולקות על פי חבילות הכוללות שירות "ניהול מלא" ו-"ניהול בסיסי" לבחירת הלקוח.
19.2 לקוח רשאי לשדרג את חבילתו הכוללת שירות "ניהול בסיסי" לשירות "ניהול מלא" בתוספת מחיר ובתנאים המתעדכנים והעומדים להחלטת דבליו.בי.די בלבד.
19.3 שירות ניהול מלא לכל שרת בין אם שיתופי, וירטואלי או ייעודי כולל ביצוע תחזוקה, התקנות, טיפול בתקלות, עדכוני תוכנה וכדומה.
19.4 כחלק משרות ניהול מלא, ניתנת ללקוח אפשרות לפתוח עד 3 קריאות שירות בחודש עבור "בקשות מיוחדות" כדוגמה ביצוע התקנה של תוספים/שינוי מרכיבי תוכנה/סיוע באיתור תקלה באתר/מערכת של הלקוח וכדומה.
19.5 שירות ניהול בסיסי כולל התקנות בסיסיות בלבד.
19.5 כל "בקשה מיוחדת" מעבר לכלולות בחבילה שנרכשה, עלולות לגרור חיוב נוסף על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ.
19.6 טיפול בתקלות הנובעות כתוצאה מפעולות שגויות מצד הלקוח/נסיון התקנה/עדכון/שינוי על ידי הלקוח אינם באחריות חברת דבליו.בי.די טכנולויגיות ועבור תיקון תקלות מסוג זה יתכן חיוב נוסף.

20. ניטור שרתים
20.1 כל החבילות לרבות ניהול בסיסי כוללות ניטור מלא 247 עם התראה מיידית לצוות הטכני של דבליו.בי.די.
20.2 בחבילות ניהול בסיסי, חברת דבליו.בי.די תיידע את הלקוח, אך הטיפול בתקלה או העומס באחריות הלקוח בלבד.
 20.3 לקוחות ניהול מלא רשאים לבקש גישה למערכת הניטור לבקרה עצמית.

21. שרתים יעודיים ושרתים וירטואלים
21.1 חבילות בהן צויין כי יסופק פאנל ניהול ברשיון ללא תשלום, חברת דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ תבצע את התקנת הפאנל בהתאם לדרישות הלקוח, הרשיון שיסופק עבור פאנל ניהול Plesk הינו "Web Admin" הניתן לשדרוג בתוספת תשלום.
21.2 חברת דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לחדול מלספק את הרשיון עבור פאנל הניהול בכל שלב בהתראה מראש ללקוח של שבוע ימים, וללקוח תינתן אפשרות לרכוש רשיון בתשלום נוסף, או לספק רשיון עצמאי עבור השימוש בפאנל.

22. תוכנית שותפים
22.1 היתרה המינימלית שעל המשתמש לצבור על מנת לבצע ישמוש ברווחים ולמשוך את היתרה על המשתמש לצבור יתרה העומדת על 50 שקלים לפחות, בהיעדר הגעה ליעד זה לא יהיה ניתן לבצע כל שימוש בכספים שנצברו בחשבון.
22.2 את היתרה ניתן למשוך כזיכוי "נקודות" בחשבון בשווי הרווחים שנצברו, או בהעברה לחשבון הבנק/חשבון PayPal של הלקוח כנגד הצגת קבלה/חשבונית עבור התשלום.
22.3 חברת דבליו.בי.די טכנולוגיות שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לפסול כל תשלום עבור לקוח אם כי יעלה חשד למרמה/זיוף/ניצול לרעה של נוטלי השירותים אותם אנו מציעים.

 

 

* דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת ללא התראה מוקדמת, החברה ממליצה להתעדכן בתנאי השירות מעת לעת.
* דבליו.בי.די טכנולוגיות בע"מ שומרת לה את הזכות לדחות לקוח על פי שיקול דעתה בכל שלב, לקוח בשירות פעיל שידחה יקבל התראה על הדחיה מראש.

 

עדכון אחרון: 13.10.2017